Information om covid-19

Information om covid-19


Entré håller öppet som vanligt och följer noga de direktiv som Folkhälsomyndigheten ger. Det finns i nuläget inte några restriktioner från myndigheterna att besöka köpcentrum och andra offentliga platser. Vi håller som vanligt en hög och noggrann städfrekvens av vårt centrum. Ta även del av informationen som läggs upp på www.krisinformation.se Där samlas information från alla myndigheter. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/