Integritetspolicy

Integritetspolicy


Cookies

För att ge dig som besökare en så bra upplevelse av vår webbplats som möjligt använder vi cookies. Cookies gör bland annat att vi kan förbättra webbplatsens användbarhet samt ladda den snabbare för dig.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som oftast är av säregen karaktär. Webbplatsen begär att få spara denna fil på besökarens dator så att webbplatsen kan känna igen den. Cookies ger dig som besökare åtkomst till webbplatsens olika funktioner. Cookies kan inte skada dina filer eller öka risken för virus på din dator.

Två varianter av cookies

Det finns två typer av cookies: permanenta och sessionscookies. Den förstnämnda sparar en fil under en längre tid på din dator som raderas då cookiens utgångsdatum har passerat. Den senare typen av cookies lagras temporärt på din dator under tiden som du är inne på en sida, men försvinner när du stänger din webbläsare.

Du väljer!

Huruvida du vill godkänna att vi placerar cookies på din dator eller inte kan du justera i webbläsarens inställningar. Likaså kan du som användare ställa in om du inte vill att några cookies ska sparas i din webbläsare, om de ska sparas automatiskt eller om du vill tillfrågas varje gång en cookie sparas. Med andra ord kan samtliga webbplatser skicka cookies till din webbläsare om dina inställningar i webbläsaren tillåter det.

Du kan läsa mer om cookies på
Post- och telestyrelsens webbplats

Kamerabevakning

Vissa delar av Entré är kamerabevakade. Ansvarig för kamerabevakningen och de personuppgifter som hämtas in genom kamerabevakningen är Fastighets AB Trianon (publ), org. nr 556183-0281, Fredsgatan 21, 212 12, Malmö. Läs mer om hur Trianon behandlar personuppgifter som inhämtats genom kamerabevakning  https://trianon.se/